Solarthermie² - Ön sezonda, sezon sonrasında ve kıs¸ sezonundasıcak havuzlar 

& yaz sezonunda günes¸ enerjili içmesuyu ısıtımı – bol günes¸li bölgeler için!

Problem


 • Tatil otelleri, çekici ve gösterişli havuzların ve sulu kaydırakların inşaası için yüksek bedelli yatırımlar yapmaktadırlar.
 • Havuzlar ve kaydıraklar ana sezon boyunca, sadece birkaç ay kullanılmaktadırlar. Çok düşük su sıcaklıkları sezonun kalan diğer zamanlarında, istekli bir kullanıma imkan tanımamaktadır.

ÇÖZÜM


 • Orta Avrupa‘da 30 yıldır modern teknoloji olan, kuzey bölgelerinde ise büyük oranda tanınmamaktadır: Büyük su miktarlarının ısıtılmasında: güneş enerjisi emicisi.
 • Bol güneşli bölgeler için uygun yan etki: Yaz aylarında, emicide toplanan enerjiyi içme suyunu ısıtmada kullanabilirsiniz.


Etkin ve uygun fi yatlı havuz ve içme suyu ısıtımı için güneş enejisini emici sistemler

EPDM’den güneş enerjisi emicisi


 • Hemen hemen parçalanmaz EDPM maddesinden oluşan (ayrıca otomobil endüstrisininin bir ürünü)
 • Dayanıklılığı > 25 yıl
 • Uygun fiyatlı ve hemen hemen bakım istemeyen
 • Kendini amorti etme süresi kısa
 • UV ışınlarına, ozona, donmaya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı
 • - 50 °C’den + 150 °C’ye kadar ısı dayanıklı
 • Çevreye zararsız: Temiz enerji kullanıyorsunuz, zararlı madde atımını indirip, imajınızı pozitif olarak etkiliyorsunuz


Almanya‘ da, Avusturya’da ve Isviçre’ de 2000’ den fazla yerel havuzlarda, emici sistemleri yerleştirilmiştir!Orta Avrupa’da havuz ısıtma sistemleri, DE-AT-CH ağırlıklı


Uygun fi yatlı ve etkin metodlar. Yüzme sezonu etkin bir sekilde uzatılabilir.


1 ve 4 arasındaki bileşim,

sabit sıcaklık gerektirdiğinde, örneğin: antrenman ve yarıs¸ma kulvarlarında, anlamlıdır!

 


Kuzey bölge otellerinde havuz ısıtma sistemleri


En kolay ve uygun fi yatlı metod. Yüksek ısı değis¸imleri ve bölgeye bağlı kısa kullanım süresi.


En pahalı ve çevreye en zararlı metod.

Garantili sabit su sıcaklığı, yüksek enerji masrafl arına ve yüksek karbondioksit emisyonuna neden olur!

 Günes¸ enerjisinde devrim: Solarthermie²

Avantajlar


 • Müşterilerinize artı hizmet sunuyorsunuz
 • Sezon doluluğunuzu arttırıyorsunz
 • Yeni hedef kitleye ulaşıyorsunuz
 • Kendinize has özellik yaratmış oluyorsunuz
 • Enerji masraflarınızını önemli miktarda düşürmüş oluyorsunuz
 • Yükselen enerji masraflarını rahatlıkla gözlemliyorsunuz
 • CO2 emisyonunu ciddi oranda azaltıyorsunuz
 • Çevre dostu olarak ön plana çıkıyorsunuz

Bol güneşli bölgeler için, havuz ve içme suyu ısıtımı için geleceğin güneş termik sistemi

Teknik • Otelin var olan ısıtma tekniğine ilave olarak, güneş enerjisi emicisi, ön ısı akümülatörü ve kumanda düzeneği eklenecektir.
 • Önceden ayarlanmış havuz suyu sıcaklığı erişildiğinde, emicide kazanılan enerjiyi, 1 numaralı vana ön ısı akümülatörüne aktarır.
 • Ön ısı akümülatöründe bulunan soğuk su, güneş ışınlarının yoğunluğuna göre 45/50°C’ye veya 55°C’ye kadar güneşışınları aracılığı ile ısıtılabilir.
 • Mevcut ısıtma sistemi sadece ihtiyaç olan 60°Cye olan farkı dengeler.

Simülasyon hesaplamalarıSunmuş olduğunuz veriler, aşağıdaki ve onun ötesindeki tespit için şu değerleri vermektedir:

 

 • Fosil yakıt maddelerinin tasarrufu Litre Mazot veya m3 gaz
 • Kilo veya ton olarak önlenebilen CO2 emisyonu
 • Ulağılabilen havuz orta derece sıcaklığı periyot °C olarak
 • Içme suyu ısıtımı için enerji temini
 • Su ısıtımının katkı oranı
 • Ön ısı akümülatörünün gerekli hacmi
 • Sistem kullanım oranı % olarak

Grafik çizelgeler:

 • Enerji tüketiminde güneş enerjisinin oranı
 • Havuz suyu sıcaklığının seyri
 • Sistem kullanım oranı, havuz ve içme suyu ısıtımı için
 • Amortisman seyri
 • Enerji bilanço eması


Her adımda uygun partner

Özgün bileşen tasarımlarıyla ve siparişli inşa aşamaları ile, gerçekleştirmedeki her aşamada uygun çözümler sunuyoruz:

 • Danışma
 • veri toplanması Anket aracılığı ile
 • Masraf tahmini
 • Yerinde durum denetimi
 • Teklif
 • Inşa
 • Servis ve Gözetim

SPENSO ortak:ISS GmbH, 

Ice & Solar Systems

www.iss4u.de 

 

Wagner Solar GmbH

www.wagner-solar.com


sorular Formu Solarthermie²Download
Bir teklif için: nesne ayrıntıları doldurun!
İndir soruları formu Solarthermie² - turkish version (PDF)
Obje verileri.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.5 MB