Solarthermie² - Ön sezonda, sezon sonrasında ve kıs¸ sezonundasıcak havuzlar 

& yaz sezonunda günes¸ enerjili içmesuyu ısıtımı – bol günes¸li bölgeler için!

Problem


 • Tatil otelleri, çekici ve gösterişli havuzların ve sulu kaydırakların inşaası için yüksek bedelli yatırımlar yapmaktadırlar.
 • Havuzlar ve kaydıraklar ana sezon boyunca, sadece birkaç ay kullanılmaktadırlar. Çok düşük su sıcaklıkları sezonun kalan diğer zamanlarında, istekli bir kullanıma imkan tanımamaktadır.

ÇÖZÜM


 • Orta Avrupa‘da 30 yıldır modern teknoloji olan, kuzey bölgelerinde ise büyük oranda tanınmamaktadır: Büyük su miktarlarının ısıtılmasında: güneş enerjisi emicisi.
 • Bol güneşli bölgeler için uygun yan etki: Yaz aylarında, emicide toplanan enerjiyi içme suyunu ısıtmada kullanabilirsiniz.


Etkin ve uygun fi yatlı havuz ve içme suyu ısıtımı için güneş enejisini emici sistemler

EPDM’den güneş enerjisi emicisi


 • Hemen hemen parçalanmaz EDPM maddesinden oluşan (ayrıca otomobil endüstrisininin bir ürünü)
 • Dayanıklılığı > 25 yıl
 • Uygun fiyatlı ve hemen hemen bakım istemeyen
 • Kendini amorti etme süresi kısa
 • UV ışınlarına, ozona, donmaya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı
 • - 50 °C’den + 150 °C’ye kadar ısı dayanıklı
 • Çevreye zararsız: Temiz enerji kullanıyorsunuz, zararlı madde atımını indirip, imajınızı pozitif olarak etkiliyorsunuz


Almanya‘ da, Avusturya’da ve Isviçre’ de 2000’ den fazla yerel havuzlarda, emici sistemleri yerleştirilmiştir!



Orta Avrupa’da havuz ısıtma sistemleri, DE-AT-CH ağırlıklı


Uygun fi yatlı ve etkin metodlar. Yüzme sezonu etkin bir sekilde uzatılabilir.


1 ve 4 arasındaki bileşim,

sabit sıcaklık gerektirdiğinde, örneğin: antrenman ve yarıs¸ma kulvarlarında, anlamlıdır!

 


Kuzey bölge otellerinde havuz ısıtma sistemleri


En kolay ve uygun fi yatlı metod. Yüksek ısı değis¸imleri ve bölgeye bağlı kısa kullanım süresi.


En pahalı ve çevreye en zararlı metod.

Garantili sabit su sıcaklığı, yüksek enerji masrafl arına ve yüksek karbondioksit emisyonuna neden olur!

 



Günes¸ enerjisinde devrim: Solarthermie²

Avantajlar


 • Müşterilerinize artı hizmet sunuyorsunuz
 • Sezon doluluğunuzu arttırıyorsunz
 • Yeni hedef kitleye ulaşıyorsunuz
 • Kendinize has özellik yaratmış oluyorsunuz
 • Enerji masraflarınızını önemli miktarda düşürmüş oluyorsunuz
 • Yükselen enerji masraflarını rahatlıkla gözlemliyorsunuz
 • CO2 emisyonunu ciddi oranda azaltıyorsunuz
 • Çevre dostu olarak ön plana çıkıyorsunuz

Bol güneşli bölgeler için, havuz ve içme suyu ısıtımı için geleceğin güneş termik sistemi

Teknik



 • Otelin var olan ısıtma tekniğine ilave olarak, güneş enerjisi emicisi, ön ısı akümülatörü ve kumanda düzeneği eklenecektir.
 • Önceden ayarlanmış havuz suyu sıcaklığı erişildiğinde, emicide kazanılan enerjiyi, 1 numaralı vana ön ısı akümülatörüne aktarır.
 • Ön ısı akümülatöründe bulunan soğuk su, güneş ışınlarının yoğunluğuna göre 45/50°C’ye veya 55°C’ye kadar güneşışınları aracılığı ile ısıtılabilir.
 • Mevcut ısıtma sistemi sadece ihtiyaç olan 60°Cye olan farkı dengeler.

Simülasyon hesaplamaları



Sunmuş olduğunuz veriler, aşağıdaki ve onun ötesindeki tespit için şu değerleri vermektedir:

 

 • Fosil yakıt maddelerinin tasarrufu Litre Mazot veya m3 gaz
 • Kilo veya ton olarak önlenebilen CO2 emisyonu
 • Ulağılabilen havuz orta derece sıcaklığı periyot °C olarak
 • Içme suyu ısıtımı için enerji temini
 • Su ısıtımının katkı oranı
 • Ön ısı akümülatörünün gerekli hacmi
 • Sistem kullanım oranı % olarak

Grafik çizelgeler:

 • Enerji tüketiminde güneş enerjisinin oranı
 • Havuz suyu sıcaklığının seyri
 • Sistem kullanım oranı, havuz ve içme suyu ısıtımı için
 • Amortisman seyri
 • Enerji bilanço eması


Her adımda uygun partner

Özgün bileşen tasarımlarıyla ve siparişli inşa aşamaları ile, gerçekleştirmedeki her aşamada uygun çözümler sunuyoruz:

 • Danışma
 • veri toplanması Anket aracılığı ile
 • Masraf tahmini
 • Yerinde durum denetimi
 • Teklif
 • Inşa
 • Servis ve Gözetim

SPENSO ortak:



ISS GmbH, 

Ice & Solar Systems

www.iss4u.de 

 

Wagner Solar GmbH

www.wagner-solar.com


sorular Formu Solarthermie²



Download
Bir teklif için: nesne ayrıntıları doldurun!
İndir soruları formu Solarthermie² - turkish version (PDF)
Obje verileri.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.5 MB